Pokiaľ si našim zákazníkom, návštevníkom webu, či odoberateľom noviniek, zveruješ nám svoje osobné údaje.

Sme spoločnosť 2PSY s.r.o. so sídlom Tehelná 5719/24, 917 01 Trnava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka 111627/B a prevádzkujeme webovú stránku www.2psy.sk.

2PSY pôsobia pri spracovaní osobných údajov ako prevádzkovateľ a určujú tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu tvojich osobných údajov.

Ak potrebuješ poradiť, neváhaj nás kontaktovať (pondelok až piatok od 8:00 – 15:00) na telefónnom čísle +421918963961 alebo na e-mail: ahoj@2psy.sk

Aké údaje spracováváme?

Údaje, ktoré nám poskytnete

Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sám poskytneš pri registrácii, vytvorení tvojej objednávky alebo zadaní do poľa newsletter - buď dole na stránke alebo vo vyskakovacom popup okne.

Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade že si si u nás niečo objednal aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje.

Údaje získané prostredníctvom cookies

Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využívajú 2PSY informácie o tovare, ktoré si si u nás zakúpil. Ak si si v prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíš s ich používaním, získavame údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej tvojej aktivite na webových stránkach.

Pre aké účely údaje spracovávame?

Pre vybavenie tvojej objednávky, t.j. na plnenie zmluvy medzi 2PSY a zákazníkom, využívame tvoje meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté, nemôže 2PSY vybaviť tvoju objednávku.

Pre ponuku našich produktov a propagáciu 2PSY formou newslettrov zasielaných používateľom, využívajú 2PSY predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe tvojho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžeš naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas 2PSY udeľuješ pri zadaní tvojej e-mailovej adresy do vyskakovacieho popup okna alebo dole v patičke webu. Upozorňujeme, že registráciu na 2PSY môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov. Tvoj súhlas môžeš kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom newslettri alebo nám napíš na ahoj@2psy.sk.

Pre niektoré funkcionality na e-shope 2PSY využívame cookies (napr. obsah košíka). Cookies sa tiež využívajú pre štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.

Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania newslettrov

Odoberanie newslettrov môžeš kedykoľvek zrušiť, a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v patičke každého newslettra
 • namietaním proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese ahoj@2psy.sk alebo tel. čísle +421918963961

Pokiaľ chceš na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžeš zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážeš 2PSY ukladanie cookies, nemusia niektoré časti našej webovej stránky pracovať správne.

Kto má prístup k údajom?

V prvom rade osobné údaje spracovávame my, 2PSY. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s 2PSY.

2PSY ďalej ako prevádzkovateľ poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre 2PSY. Sprostredkovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi sprostredkovateľov, ktoré 2PSY využívajú, patria:

 • prepravná spoločnosť – Direct Parcel Distribution SK s. r. o.
 • Zendesk, Inc. (zaistenie služieb zákazníckej podpory - online chat na webe)
 • Google LLC (analytické nástroje a nástroje pre on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (analytické nástroje a nástroje pre on-line marketing)
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (zasielanie newslettrov)
 • Privy, Inc. (vyskakovacie okno na webe pre zadanie newslettra)

Ako dlho údaje spracovávame?

2PSY spracovávajú osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona 2PSY následne uchovávajú niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.
Newslettre sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov, sú newslettre zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu tvojich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom 2PSY požiadajú o udelenie nového súhlasu.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracovávajú 2PSY po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíš vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu tvojich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonávajú 2PSY iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na 2PSY vzťahujú.

Aké sú tvoje práva?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžeš obrátiť na 2PSY a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré 2PSY spracovávajú, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo 2PSY. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré si nám poskytol, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva ti 2PSY potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne ti budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môžu 2PSY správne vybaviť tvoju objednávku.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievaš, že 2PSY spracovávajú osobné údaje v rozpore s ochranou tvojho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už 2PSY nemajú zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíš. V rámci splnenia uvedených podmienok 2PSY tvoje údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe tvojho súhlasu od 2PSY k inému subjektu, kedy 2PSY odovzdajú tvoje osobné údaje v bežne používanom elektronickom formáte tebe alebo inému správcovi podľa tvojho želania.

Ďalej môžeš vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania newslettrov, na základe ktorej 2PSY okamžite ukončia spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

Bezpečnosť

2PSY dbajú na bezpečnosť tvojich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Kontakt

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na 2PSY emailom na adresu ahoj@2psy.sk, alebo na telefónnom čísle +421918963961.

Účinnosť

Tieto pravidlá sú účinné od 1. 4. 2018.

pri objednávke nad 60 € kuriér v SR zdarma

balíme a odosielame do 24 hodín

všetky produkty skladom, žiadne zbytočné čakanie

doručenie kuriérom od 3,90 €

Top

BECOME A SUBSCRIBER

Get 15% off your next order. Be the first to learn about promotions special events, new arrivals and more